Chính sách Quyền riêng tư

Tại NEXT Speak, có thể truy cập từ nextspeak.org, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập.

Trang Chính sách Quyền riêng tư này chứa các loại thông tin được NEXT Speak thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Thu thập thông tin

Khi bạn liên hệ với NEXT Speak qua form, bạn sẽ phải điền các thông tin như Họ tên và địa chỉ email vào form đăng ký.

Đó có thể là những thắc mắc về việc sử dụng các sản phẩm / dịch vụ mà chúng tôi có đề cập đến trên NEXT Speak. Đó cũng có thể là những lời mời hợp tác hoặc góp ý để NEXT Speak ngày càng hoàn thiện hơn.

NEXT Speak lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn nhập trên website.

Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm phản hồi chính xác những gì mà bạn đã nhập vào form theo một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

NEXT Speak sẽ không bao giờ gửi email cho bạn về những vấn đề mà bạn không hề quan tâm trước đây.

Chúng tôi cũng sẽ phân tích cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi nhằm mang lại trải nghiệm tối đa cho người dùng.

Chia sẻ thông tin

NEXT Speak hiểu rằng thông tin cá nhân là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết sẽ không bán hoặc trao đổi thông tin của bạn cho một bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin người dùng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

  1. Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân khi tin chắc rằng những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên có liên quan
  2. Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý
  3. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ‎ý‎ của bạn

Bảo mật thông tin

NEXT Speak cam kết không tiết lộ thông tin người dùng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì bất kỳ một lý do nào (trừ những trường hợp đã nêu trên).

Trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với NEXT Speak.

Quyền riêng tư của CCPA

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.

Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều có quyền sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet.

Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

NEXT Speak không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa ngay những thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Cookie

Giống như bất kỳ trang web nào khác, NEXT Speak sử dụng cookie.

Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập.

Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.

Cập nhật

Chính sách bảo mật thông tin này chỉ được áp dụng tại NEXT Speak. Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến Quyền riêng tư sẽ được chúng tôi cập nhật tại đây.