giới từ

 • Happen đi với giới từ gì? 1 cấu trúc – 2 ý nghĩa bạn cần nắm

  Happen đi với giới từ gì, happen là loại từ gì, happen to V là gì, làm sao để sử dụng cấu trúc happen to? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Happen đi với giới từ gì: to Happen là một động từ chỉ đi với giới từ duy nhất là to […]

  Xem thêm

 • Attend đi với giới từ gì? Chỉ 1 giới từ mà bạn cần biết

  Attend đi với giới từ gì, sau attend là gì, attend là loại từ gì…Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Attend là loại từ gì? Attend là một động từ có nghĩa là tham dự hoặc đi một nơi nào đó một cách thường xuyên… Danh từ của attend là attendance /əˈtendəns/. […]

  Xem thêm

 • Keep đi với giới từ gì? 2 giới từ mà bạn nên biết

  Keep đi với giới từ gì, keep sb from sth là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Keep đi với giới từ gì: for Với giới từ for ta có cấu trúc sau: keep sth for sb = keep sb sth: giữ cái gì cho ai đó Ví dụ: She kept […]

  Xem thêm

 • Respect đi với giới từ gì? 3 giới từ mà bạn cần biết

  Respect đi với giới từ gì, respect to hay for, respect for you là gì…Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Respect đi với giới từ gì: for For chính là giới từ phổ biến nhất đi với từ respect khi chiếm đến hơn 50% các trường hợp xuất hiện trong câu. Respect […]

  Xem thêm

 • Proud đi với giới từ gì? 95% đi với 2 giới từ này

  Proud đi với giới từ gì, proud to và proud of, proud of + gì, cấu trúc và cách dùng proud of như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Proud đi với giới từ gì: of Trong tiếng Anh, từ proud có nghĩa là “tự hào”. Đây là một tính […]

  Xem thêm

 • Increase đi với giới từ gì? 3 giới từ mà bạn nên biết

  Increase đi với giới từ gì, increase of và increase in cái nào đúng? Increase là loại từ gì, các từ loại của increase như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Increase là loại từ gì? Trong tiếng Anh, increase có nghĩa là “tăng lên”. Đây vừa là một danh từ […]

  Xem thêm

 • Dream đi với giới từ gì? 99% đi với 2 từ này

  Dream đi với giới từ gì, sau dream dùng gì, dream about + gì, dream of hay dream about? Sử dụng các cấu trúc dream about V-ing như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh, dream có nghĩa là “giấc mơ”, “mong muốn”, “ước mơ”. 1/ Dream đi […]

  Xem thêm

 • Admire đi với giới từ gì? 95% đi với giới từ này

  Admire đi với giới từ gì, admire + gì, admire sb for sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Admire đi với giới từ gì? Trong tiếng Việt admire có nghĩa là “ngưỡng mộ, khâm phục”. Khỏi phải nói thì for là giới từ đi với admire phổ […]

  Xem thêm

 • Good đi với giới từ gì? 90% đi với 3 giới từ này

  Good đi với giới từ gì, very good đi với giới từ gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Good là một từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh. Lúc mới chập chững làm quen với tiếng Anh thì chúng ta đã gặp từ này rồi đúng không nào? Tuy nhiên […]

  Xem thêm

 • Accused đi với giới từ gì? 99% đi với giới từ này

  Có phải bạn đang thắc mắc accused đi với giới từ gì? Accused for hay of? Accused of + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! 1/ Accused đi với giới từ gì: of Khỏi phải nói thì of chính là giới từ đi kèm với từ accused phổ biến nhất trong […]

  Xem thêm