giới từ

 • Arrive đi với giới từ gì? 5 cách dùng mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc arrive đi với giới từ gì? Arrive + gì: Arrive to hay at? Arrive at là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Arrive là một động từ thường được sử dụng để diễn tả hành động đến đích hoặc đến một địa điểm nào đó.…

  Xem thêm

 • Speak đi với giới từ gì? 4 giới từ mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc speak đi với giới từ gì? To hay with? Cùng mình tìm hiểu trong bài viết này nhé! Khi học tiếng Anh, việc sử dụng đúng giới từ là một thách thức đối với nhiều người học. Trong một số trường hợp, việc sử dụng giới từ sai có…

  Xem thêm

 • Depend đi với giới từ gì? 3 giới từ mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc depend đi với giới từ gì? Depend on hay upon hay for? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! Trong tiếng Anh, depend là một động từ rất phổ biến để miêu tả sự phụ thuộc vào cái gì đó. Tuy nhiên, để sử dụng động từ…

  Xem thêm

 • Successful đi với giới từ gì? 5 cách dùng mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc successful đi với giới từ gì? Be successful in doing something là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh, từ “successful” có nghĩa là thành công. Đây là một từ rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Anh và được sử dụng trong…

  Xem thêm

 • Different đi với giới từ gì? 4 dạng chính mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc different đi với giới từ gì? Different to hay different from? Có different with hay không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! Trong tiếng Anh, “different” là một từ có nghĩa là khác nhau. Tuy nhiên, khi sử dụng cùng với giới từ, nó có thể…

  Xem thêm

 • Harmful đi với giới từ gì? 99% đi với giới từ này

  Có phải bạn đang thắc mắc harmful đi với giới từ gì? Harmful to hay harmful for? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé (kèm ví dụ cụ thể). Trong tiếng Anh, “harmful” là một tính từ (adj) có nghĩa là “gây hại” hoặc “độc hại”. Tuy nhiên, để sử dụng từ này…

  Xem thêm

 • Satisfied đi với giới từ gì? Chỉ 2 cách dùng mà bạn nên biết

  Có phải bạn đang thắc mắc satisfied đi với giới từ gì, satisfied + gì? Satisfied là loại từ gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé (kèm ví dụ cụ thể). Satisfied là một tính từ có nghĩa là “hài lòng, thoả mãn”. Đây là một từ vựng cơ bản trong tiếng Anh mà…

  Xem thêm

 • Impressed đi với giới từ gì? 3 dạng chính kèm ví dụ

  “Impressed đi với giới từ gì” là một chủ đề phổ biến trong tiếng Anh và thường được sử dụng để miêu tả cảm xúc khi chúng ta thấy ai đó hoặc điều gì đó rất ấn tượng hoặc gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các…

  Xem thêm

 • Impression đi với giới từ gì? 5 dạng chính kèm ví dụ

  Có phải bạn đang thắc mắc impression đi với giới từ gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Impression là một từ tiếng Anh thường được sử dụng để miêu tả cảm giác hoặc ý tưởng mà một người nào đó có về một người, một vật, hoặc một tình huống cụ…

  Xem thêm

 • Serious đi với giới từ gì? 6 dạng kèm ví dụ cụ thể

  Mình xin hướng dẫn cách dùng serious đi với giới từ gì với 6 dạng giới từ kèm ví dụ cụ thể. Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng giới từ để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu. Một trong những giới từ phổ biến là “serious”. “Serious” được sử dụng với…

  Xem thêm