to V hay Ving

 • Finish to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Finish to V hay Ving, finish + gì, finish + ing hay to, cách sử dụng cấu trúc finish Ving như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Finish to V hay Ving? Nếu bạn đang thắc mắc finish to V hay Ving thì mình xin trả lời luôn là theo…

  Xem thêm

 • Advise to V hay Ving: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Advise to V hay Ving, advise + verb gì, cấu trúc advise + somebody được sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì advise có nghĩa là “khuyên bảo”, “tư vấn”…Sau advise ta có các dạng động từ sau. Advise to V hay Ving? Sau…

  Xem thêm

 • Deny to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Deny to V hay Ving, denied + V gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì deny có nghĩa là “phủ nhận một điều gì đó”. Sau deny chỉ có một dạng động từ duy nhất. Deny to V hay Ving? Sau deny chỉ có một dạng động từ…

  Xem thêm

 • Admit to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Admit to V hay Ving, sau admit là to V hay Ving, admit + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì admit có nghĩa là “thừa nhận, thú nhận”. Tuy nhiên dạng động từ sau admit hơi rắc rối một chút. Admit to V hay Ving? Nếu bạn…

  Xem thêm

 • Refuse to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ này thôi

  Refuse to V hay Ving, sau refuse là V hay Ving, refuse + v gì, refuse to hay -ing? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Refuse to V hay Ving? Nếu bạn đang thắc mắc sau refuse là to V hay Ving thì để mình trả lời cho bạn luôn nhé! Sau…

  Xem thêm

 • Help to V hay Ving: 3 cấu trúc

  Help to V hay Ving, help + to or ing, couldn’t help + Ving hay to V, can’t help to V hay Ving, help sb to V hay V_ing? Cùng mình trả lời những câu hỏi này trong bài viết sau nhé! Help to V hay Ving? Trong các cách dùng bình thường thì từ…

  Xem thêm

 • Expect to V hay Ving? Bạn đã sử dụng 3 cấu trúc này chưa?

  Có phải bạn đang thắc mắc expect to V hay Ving, expect + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Vậy thì để mình trả lời cho câu hỏi “expect to V hay Ving” luôn nhé. Expect chỉ đi với dạng động từ là to V (to do sth). Tuy nhiên expect…

  Xem thêm