Tag: to V hay Ving

 • Continue to V hay Ving: 2 cấu trúc, 1 ý nghĩa

  Có phải bạn đang thắc mắc continue to V hay Ving, continue + V gì, continue là từ loại gì và đi với giới từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Continue là gì? Continue là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là tiếp tục, duy trì hoặc không…

 • Seem to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc seem to V hay Ving, seem + V gì, seem là loại từ gì, seem + adj hay adv? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Seem là loại từ gì? Trong tiếng Anh thì seem là một động từ nối (linking verb) có nghĩa là “có…

 • Enjoy to V hay Ving: Chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, cấu trúc viết lại câu với enjoy như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Enjoy là gì? Enjoy là một động từ có nghĩa là thích, hưởng thụ, tận hưởng hoặc có niềm vui với điều…

 • Remind to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc remind to V hay Ving, remind + V gì, remind sb + gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Remind là gì? Remind là một động từ có nghĩa là “nhắc nhở, gợi nhớ, khiến ai đó nhớ lại điều gì“. Remind có thể được…

 • Want to V hay Ving: 5 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc want to V hay Ving, want to + V gì, sau want to là gì, các cấu trúc want to sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Want to V hay Ving? Đầu tiên chúng ta cần trả lời câu hỏi want…

 • Intend to V hay Ving: Cả 2 dạng đều được nếu như…

  Có phải bạn đang thắc mắc intend to V hay Ving, sau intend là gì, intend + V gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Intend là gì? Intend là một động từ có nghĩa là có ý định, có kế hoạch hoặc có mục đích làm gì. Intend thuộc nhóm động…

 • Mind to V hay Ving: Chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc mind to V hay Ving, mind + V gì, don’t mind + gì, do / would you mind + to V hay Ving? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Mind to V hay Ving? Trong tiếng Anh thì mind là một động từ với nhiều ý…

 • Try to V hay Ving: Phân biệt cách dùng 2 cấu trúc

  Có phải bạn đang thắc mắc try to V hay Ving, try + V gì, cấu trúc và cách dùng try to và trying như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trước khi bắt đầu, mình xin nhắc lại một chút về cách phát âm của try to V và…

 • Offer to V hay Ving: Chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc offer to V hay Ving, offer + V gì, sau offer là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Offer to V hay Ving? Trong tiếng Anh thì offer có nghĩa là “đề nghị,” “cung cấp,” hoặc “mời gọi”… Sau offer chỉ có một dạng động…

 • Pretend to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc pretend to V hay Ving, pretend + gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Pretend to V hay Ving là gì? Pretend là một động từ có nghĩa là “giả vờ”, “giả bộ”, “làm ra vẻ”. Pretend chỉ đi với một dạng động từ duy nhất…