Nội dung

  We all admire him…having

  [QC] Người ta nói thì bạn cũng hiểu đấy, nhưng đến lượt bạn nói thì bạn lại “gãi đầu gãi tai” vì thiếu tự tin. Bạn sợ người khác sẽ không hiểu những gì mình nói. Vậy thì bạn nên tham khảo ELSA Speak ngay nhé. Phần mềm này sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) được cá nhân hoá giúp bạn cải thiện tiếng Anh đáng kể, nhất là về phát âm. Bạn có muốn làm bạn bè bất ngờ không nào? ELSA hiện đang giảm giá các gói sau:

  • ELSA Pro (trọn đời) 84% OFF 10tr995k nay chỉ còn 1tr800k
  • ELSA Pro (1 năm) 27% OFF, 1tr095k nay chỉ còn 803k (từ 15/05 đến 19/05)
  • ELSA Speech Analyzer (cải thiện kỹ năng nói IELST / TOEFL / TOEIC) 47% OFF, giá 1tr399đ nay chỉ còn 745k gói 3 tháng (từ 22/05 đến 27/05)

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau:

  We all admire him __________ having changed both his attitude and behaviours towards the environmental issues.

  A. about
  B. for
  C. with
  D. at

  Đáp án: B. for

  Lời giải:

  Đối với từ admire ta có cấu trúc sau:

  Admire sb for doing sth: ngưỡng một ai vì đã làm điều gì đó

  Như vậy đáp án sẽ là B.

  Xem thêm: Admire đi với giới từ gì? 95% đi với giới từ này

  Câu đầy đủ: We all admire him for having changed both his attitude and behaviours towards the environmental issues.

  Tạm dịch: Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ anh ấy vì đã thay đổi cả thái độ và hành vi đối với các vấn đề về môi trường.

  Như vậy là mình vừa giải xong bài tập We all admire him…having…

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Bài viết cùng chủ đề:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *