Home

 • Work out là gì: 3 cách dùng mà ai cũng nên biết

  Work out là gì, work sth out là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Work out là gì? Trong tiếng Anh cụm động từ work out có rất nhiều nghĩa khác nhau. Danh từ của work out là workout. Một trong những nghĩa phổ biến nhất mà chúng ta hay gặp…

  Xem thêm

 • Result đi với giới từ gì: 3 giới từ mà bạn cần biết

  Result đi với giới từ gì, as a result đi với giới từ gì, result in + gì, result in đi với gì, result from và result of sử dụng trong trường hợp nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Result vừa là một động từ vừa là một danh từ. Trong…

  Xem thêm

 • Finish to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Finish to V hay Ving, finish + gì, finish + ing hay to, cách sử dụng cấu trúc finish Ving như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Finish to V hay Ving? Nếu bạn đang thắc mắc finish to V hay Ving thì mình xin trả lời luôn là theo…

  Xem thêm

 • Surprised đi với giới từ gì: 2 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc surprised đi với giới từ gì, at hay by hay to? Surprised + gì, be surprised at sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! Surprised là một tính từ có nghĩa là bất ngờ, ngạc nhiên hoặc kinh ngạc. Nó được sử…

  Xem thêm

 • Make sense là gì: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Make sense là gì, make sense to me, make sense to sb là gì, it doesn’t make sense là gì, make sense of sth là gì, make sense of đồng nghĩa với những từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Make sense là gì? Trong tiếng Anh thì cụm từ make…

  Xem thêm

 • Good đi với giới từ gì: 90% đi với 3 giới từ này

  Good đi với giới từ gì, very good đi với giới từ gì, sau good là giới từ gì? Good at hay good for, be good for là gì, good for + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Good là một từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh. Lúc mới…

  Xem thêm