Home

 • Pleased đi với giới từ gì: 4 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc pleased đi với giới từ gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Pleased là gì? Trong tiếng Anh thì pleased là một tính từ có nghĩa là hài lòng, vui mừng, thỏa mãn hoặc hạnh phúc. Pleased thường được dùng để diễn tả cảm xúc…

  Xem thêm

 • Continue to V hay Ving: 2 cấu trúc, 1 ý nghĩa

  Có phải bạn đang thắc mắc continue to V hay Ving, continue + V gì, continue là từ loại gì và đi với giới từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Continue là gì? Continue là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là tiếp tục, duy trì hoặc không…

  Xem thêm

 • As if là gì: 2 cách dùng mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc as if là gì, look as if nghĩa là gì trong tiếng Anh, as if và as though có dùng thay thế cho nhau được không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! As if là gì? As if là một liên từ (conjunction) có nghĩa là…

  Xem thêm

 • Seem to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc seem to V hay Ving, seem + V gì, seem là loại từ gì, seem + adj hay adv? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Seem là loại từ gì? Trong tiếng Anh thì seem là một động từ nối (linking verb) có nghĩa là “có…

  Xem thêm

 • Enjoy to V hay Ving: Chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, cấu trúc viết lại câu với enjoy như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Enjoy là gì? Enjoy là một động từ có nghĩa là thích, hưởng thụ, tận hưởng hoặc có niềm vui với điều…

  Xem thêm

 • Trước before dùng thì gì: 6 thì mà bạn cần biết

  Nếu bạn đang thắc mắc trước before dùng thì gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trước before dùng thì gì? Trước before dùng thì gì là một câu hỏi mà nhiều người học tiếng Anh thường gặp phải. Trong tiếng Anh, trạng từ before có nghĩa là trước, trước khi,…

  Xem thêm