Home

 • Cụm danh từ là gì? 4 cách sử dụng mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc cụm danh từ là gì, gồm những gì, được cấu tạo như thế nào, làm chức năng gì trong câu? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Cụm danh từ là gì? Cụm danh từ là một nhóm từ bao gồm một danh từ và các từ…

  Xem thêm

 • Consider to V hay Ving:100% là dạng này nhưng…

  Có phải bạn đang thắc mắc consider to V hay Ving, consider + V gì, consider + Ving là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Consider to V hay Ving? Trong tiếng Việt thì consider có nghĩa là “xem xét”, “cân nhắc”, hoặc “coi như”. Vậy consider to V hay Ving?…

  Xem thêm

 • Because và because of: Cấu trúc, cách dùng, bài tập (+20 bài tập)

  Because và because of khác nhau như thế nào, because of + gì, because đi với gì? Phân biệt cách dùng 2 cấu trúc này như thế nào? Phân biệt because và because of Trên hành trình học tiếng Anh, việc hiểu rõ cách sử dụng từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp là quan…

  Xem thêm

 • Prevent đi với giới từ gì: Chỉ 1 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc prevent đi với giới từ gì, prevent from + gì, có đi với giới từ to hay không, cấu trúc prevent sb from doing sth sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Prevent đi với giới từ gì: from Trong tiếng Anh,…

  Xem thêm

 • Afford to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc afford to V hay Ving, afford đi với to V hay Ving, can’t afford + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Afford là gì? Afford là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là “có khả năng chi trả cho cái gì đó” hoặc…

  Xem thêm

 • Keen đi với giới từ gì: 2 giới từ mà bạn cần biết

  Keen đi với giới từ gì, keen on + V gì, keen on + Ving hay to V, cấu trúc keen on sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Keen đi với giới từ gì: on Trong tiếng Anh thì keen có nghĩa là có hứng thú mãnh…

  Xem thêm