Category: Grammar

 • Pleased đi với giới từ gì: 4 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc pleased đi với giới từ gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Pleased là gì? Trong tiếng Anh thì pleased là một tính từ có nghĩa là hài lòng, vui mừng, thỏa mãn hoặc hạnh phúc. Pleased thường được dùng để diễn tả cảm xúc…

 • Continue to V hay Ving: 2 cấu trúc, 1 ý nghĩa

  Có phải bạn đang thắc mắc continue to V hay Ving, continue + V gì, continue là từ loại gì và đi với giới từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Continue là gì? Continue là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là tiếp tục, duy trì hoặc không…

 • Seem to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc seem to V hay Ving, seem + V gì, seem là loại từ gì, seem + adj hay adv? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Seem là loại từ gì? Trong tiếng Anh thì seem là một động từ nối (linking verb) có nghĩa là “có…

 • Enjoy to V hay Ving: Chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, cấu trúc viết lại câu với enjoy như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Enjoy là gì? Enjoy là một động từ có nghĩa là thích, hưởng thụ, tận hưởng hoặc có niềm vui với điều…

 • Trước before dùng thì gì: 6 thì mà bạn cần biết

  Nếu bạn đang thắc mắc trước before dùng thì gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trước before dùng thì gì? Trước before dùng thì gì là một câu hỏi mà nhiều người học tiếng Anh thường gặp phải. Trong tiếng Anh, trạng từ before có nghĩa là trước, trước khi,…

 • Last week là thì gì: 3 thì mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc last week là thì gì, since last week là thì gì, at this time last week là thì gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Last week là thì gì? Last week có nghĩa là tuần trước, tức là tuần liền kề với tuần hiện…

 • So far là thì gì: Chỉ 1 thì mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc so far là thì gì, là dấu hiệu của thì nào, cấu trúc so far sử dụng như thế nào thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! So far là thì gì? So far là một trạng từ (adverb) có nghĩa là “cho đến bây giờ“,…

 • Sau after là gì: 4 thì + 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc sau after là gì, sau after dùng thì gì, có phải chỉ là thì quá khứ hoàn thành hay không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Cấu trúc after + Ving Cấu trúc after + Ving có nghĩa là sau khi làm gì. Chúng ta dùng…

 • By the time là thì gì: 2 thì mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc by the time là thì gì, by the time + gì, trước và sau by the time dùng thì gì, by the time là dấu hiệu của thì nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! By the time là gì? By the time là một cụm…

 • Remind to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc remind to V hay Ving, remind + V gì, remind sb + gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Remind là gì? Remind là một động từ có nghĩa là “nhắc nhở, gợi nhớ, khiến ai đó nhớ lại điều gì“. Remind có thể được…