Vocab

 • Work out là gì: 3 cách dùng mà ai cũng nên biết

  Work out là gì, work sth out là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Work out là gì? Trong tiếng Anh cụm động từ work out có rất nhiều nghĩa khác nhau. Danh từ của work out là workout. Một trong những nghĩa phổ biến nhất mà chúng ta hay gặp…

  Xem thêm

 • Result đi với giới từ gì: 3 giới từ mà bạn cần biết

  Result đi với giới từ gì, as a result đi với giới từ gì, result in + gì, result in đi với gì, result from và result of sử dụng trong trường hợp nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Result vừa là một động từ vừa là một danh từ. Trong…

  Xem thêm

 • Surprised đi với giới từ gì: 2 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc surprised đi với giới từ gì, at hay by hay to? Surprised + gì, be surprised at sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! Surprised là một tính từ có nghĩa là bất ngờ, ngạc nhiên hoặc kinh ngạc. Nó được sử…

  Xem thêm

 • Make sense là gì: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Make sense là gì, make sense to me, make sense to sb là gì, it doesn’t make sense là gì, make sense of sth là gì, make sense of đồng nghĩa với những từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Make sense là gì? Trong tiếng Anh thì cụm từ make…

  Xem thêm

 • Good đi với giới từ gì: 90% đi với 3 giới từ này

  Good đi với giới từ gì, very good đi với giới từ gì, sau good là giới từ gì? Good at hay good for, be good for là gì, good for + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Good là một từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh. Lúc mới…

  Xem thêm

 • Worried đi với giới từ gì: chỉ 2 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc worried đi với giới từ gì, be worried about + gì, worried about Ving hay to V, worried là loại từ gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Worried là một tính từ có nghĩa là “lo lắng”, “băn khoăn” hoặc “sợ hãi” về điều gì…

  Xem thêm

 • Awareness đi với giới từ gì: chỉ 2 giới từ mà bạn cần biết

  Awareness đi với giới từ gì, raise awareness đi với giới từ gì, raise awareness of hay about? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì awareness là một danh từ có nghĩa là “sự nhận thức”, “sự hiểu biết” hoặc mối quan tâm về một vấn đề nào đó.…

  Xem thêm

 • Aware đi với giới từ gì: duy nhất 1 giới từ bạn cần biết

  Aware đi với giới từ gì, aware of + gì, cấu trúc be aware of sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì aware là một tính từ có nghĩa là có nhận thức, hiểu biết hoặc nhận ra một điều gì đó. Danh từ…

  Xem thêm

 • Advise to V hay Ving: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Advise to V hay Ving, advise + verb gì, cấu trúc advise + somebody được sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì advise có nghĩa là “khuyên bảo”, “tư vấn”…Sau advise ta có các dạng động từ sau. Advise to V hay Ving? Sau…

  Xem thêm

 • In charge of là gì: 2 dạng từ theo sau mà bạn cần biết

  In charge of là gì và cách dùng, be in charge of là gì, put in charge of là gì, sau in charge of là gì, có phải là Ving không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! In charge of là gì? In charge of là một cụm từ tiếng Anh có…

  Xem thêm