Category: Vocab

 • As if là gì: 2 cách dùng mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc as if là gì, look as if nghĩa là gì trong tiếng Anh, as if và as though có dùng thay thế cho nhau được không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! As if là gì? As if là một liên từ (conjunction) có nghĩa là…

 • Everyday và every day: Phân biệt sự khác nhau qua 4 hình thái

  Có phải bạn đang thắc mắc everyday và every day khác nhau như thế nào, làm sao để phân biệt cách sử dụng giữa 2 từ này? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Everyday và every day là gì? Trước khi đi vào phần phân biệt, mình xin giới thiệu sơ qua…

 • Give up là gì: 3 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc give up là gì, give up + Ving hay to V, never give up là gì, give up đồng nghĩa với những từ nào, làm sao để phân biệt give up và give in? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Give up là gì? Give up…

 • Put up with nghĩa là gì: 5 từ đồng nghĩa mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc put up with nghĩa là gì, put up with đồng nghĩa với những từ nào thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Put up with nghĩa là gì? Put up with là một cụm động từ thường được dùng trong tiếng Anh để diễn tả việc…

 • Concerned đi với giới từ gì: 7 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc concerned đi với giới từ gì, concern + gì, concerned with hay concerned about? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Concerned là gì? Concerned là một tính từ, có nghĩa là lo lắng, quan tâm hoặc liên quan đến điều gì đó. Concerned có thể đi…

 • Tired đi với giới từ gì: Chỉ 2 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc tired đi với giới từ gì, có phải là tired from và tired of không, tired of + gì, tired là từ loại gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Tired là gì? Trước khi tìm hiểu về các giới từ đi kèm với tired, bạn…

 • Dec là tháng mấy: 12 tháng tiếng Anh viết tắt

  Có phải bạn đang thắc mắc Dec là tháng mấy trong tiếng Anh, nguồn gốc của từ này như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Dec là tháng mấy? Trong tiếng Anh thì Dec. là viết tắt của từ December có nghĩa là tháng 12 trong tiếng Anh. Ví dụ:…

 • Take advantage of là gì: 2 cách dùng mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc take advantage of là gì, take advantage of đồng nghĩa với những từ nào, so sánh make use of và take advantage of? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Take advantage of là gì? Take advantage of là một cụm động từ (phrasal verb) trong tiếng…

 • Keen on là gì: Cấu trúc và cách dùng chi tiết 2024

  Có phải bạn đang thắc mắc keen on là gì, keen on đi với gì (to V hay Ving), be keen on đồng nghĩa với những từ nào, cấu trúc to be keen on và to be fond of giống và khác nhau như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé!…

 • Offer to V hay Ving: Chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc offer to V hay Ving, offer + V gì, sau offer là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Offer to V hay Ving? Trong tiếng Anh thì offer có nghĩa là “đề nghị,” “cung cấp,” hoặc “mời gọi”… Sau offer chỉ có một dạng động…