Vocab

 • Deny to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Deny to V hay Ving, denied + V gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì deny có nghĩa là “phủ nhận một điều gì đó”. Sau deny chỉ có một dạng động từ duy nhất. Deny to V hay Ving? Sau deny chỉ có một dạng động từ…

  Xem thêm

 • Result in là gì: 2 cấu trúc mà bạn cần nắm

  Result in là gì, sau result in là gì, result in + verb hay Ving, result in và lead to có giống nhau không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Result in là gì? Trong tiếng Anh thì result in có nghĩa là gây ra, dẫn đến hoặc đưa đến một kết…

  Xem thêm

 • Responsible đi với giới từ gì: chỉ 3 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc be responsible đi với giới từ gì? Sau responsible là gì, responsible to hay for? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé (kèm ví dụ cụ thể). Trong tiếng Anh, chúng ta có một số từ đặc biệt gọi là “giới từ” (preposition). Giới từ thường được…

  Xem thêm

 • Nov là tháng mấy: 12 tháng tiếng Anh viết tắt cho bạn

  Nov là tháng mấy trong tiếng Anh, nguồn gốc từ này như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Nov là tháng mấy? Trong tiếng Anh thì Nov là viết tắt của từ November có nghĩa là tháng 11. Ví dụ: In November, the trees shed their colorful leaves, creating a…

  Xem thêm

 • Famous đi với giới từ gì: chỉ 2 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc famous đi với giới từ gì, famous là loại từ gì, be famous for là gì, sau famous for là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé (kèm ví dụ cụ thể). Trong tiếng Anh, famous là một tính từ thường được sử dụng để miêu…

  Xem thêm

 • Look on là gì: chỉ 1 cách dùng mà bạn cần biết

  Look on là gì, look on the bright side nghĩa là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Look on là gì? Trong tiếng Anh thì look on có nghĩa là quan sát mà không can dự vào một việc gì đó. Ví dụ: The team was struggling with their project, and…

  Xem thêm

 • Account for là gì: 3 trường hợp bạn cần biết

  Account for là gì, từ đồng nghĩa với account for là gì, account for trái nghĩa với từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Account for là gì? Cụm từ account for có khá nhiều nghĩa. Sau đây là 3 cách dùng phổ biến nhất mà bạn hay gặp. account for:…

  Xem thêm

 • Carry away là gì: chỉ 3 phút bạn thành thạo cách dùng

  Carry away là gì, get carried away là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Carry away là gì? Trong thực tế carry away không đứng một mình mà kết hợp với từ be/get để tạo nên thành ngữ: be/get carried away: quá phấn khích hoặc mất kiểm soát cảm xúc… Ví…

  Xem thêm

 • Admit to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Admit to V hay Ving, sau admit là to V hay Ving, admit + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trong tiếng Anh thì admit có nghĩa là “thừa nhận, thú nhận”. Tuy nhiên dạng động từ sau admit hơi rắc rối một chút. Admit to V hay Ving? Nếu bạn…

  Xem thêm

 • Call it a day là gì: 2 cách dùng bạn nên biết

  Call it a day là gì, let’s call it a day là gì, call it a night là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Call it a day là gì? Thành ngữ Call it a day có nghĩa là quyết định hoặc đồng ý dừng làm một việc gì đó. Ví…

  Xem thêm