Vocab

 • Excited đi với giới từ gì: 4 giới từ mà bạn cần biết

  Excited đi với giới từ gì, excited at và excited about, excited about + gì? Cùng mình tìm hiểu trong bài viết sau nhé! Excited là một tính từ có nghĩa là hào hứng, hứng thú, phấn khích…và thường đi kèm với các giới từ sau: Excited đi với giới từ gì: about About có…

  Xem thêm

 • Feb là tháng mấy: nguồn gốc thú vị bạn nên biết 2023

  Feb là tháng mấy trong tiếng Anh? Cùng mình tìm hiểu về tháng này và nguồn gốc của nó nhé! Feb là tháng mấy? Trong tiếng Anh, Feb là viết tắt của từ February có nghĩa là tháng Hai. Một số ví dụ có chứa từ February: In February, the city is covered in a…

  Xem thêm

 • Similar đi với giới từ gì: 2 giới từ mà bạn nên biết

  Similar đi với giới từ gì, to hay with? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé (kèm ví dụ cụ thể). Trong tiếng Anh, có rất nhiều giới từ được sử dụng để chỉ sự tương tự giữa hai hoặc nhiều vật, hiện tượng hoặc ý tưởng. Trong bài viết này, chúng ta…

  Xem thêm

 • Refuse to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ này thôi

  Refuse to V hay Ving, sau refuse là V hay Ving, refuse + v gì, refuse to hay -ing? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Refuse to V hay Ving? Nếu bạn đang thắc mắc sau refuse là to V hay Ving thì để mình trả lời cho bạn luôn nhé! Sau…

  Xem thêm

 • Complain đi với giới từ gì: 3 giới từ bạn cần biết

  Complain đi với giới từ gì, complaint + gì, complain to sb about sth là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Xem thêm: Complain là gì? 3 cách dùng mà bạn hay gặp nhất Complain đi với giới từ gì: to Đây có lẽ là giới từ phổ biến nhất đi…

  Xem thêm

 • Complaint là gì: 3 cách dùng phổ biến

  Complaint là gì, make a complaint là gì, file/lodge a complaint là gì, chief complaint là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Complaint là gì? Complaint là một danh từ có nghĩa là “sự phàn nàn, than phiền hoặc kêu ca…”. Bạn đừng nhầm lẫn dạng động từ của nó là…

  Xem thêm

 • Complain là gì? 3 cách dùng mà bạn hay gặp nhất

  Complain là gì, can’t complain là gì, complain bitterly là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Complain là gì? Trong tiếng Anh thì động từ complain có nghĩa là “phàn nàn, than phiền, kêu ca…” Danh từ của complain là complaint. Xem thêm: Complaint là gì: 3 cách dùng phổ biến…

  Xem thêm

 • Jan là tháng mấy trong tiếng Anh: nguồn gốc từ 1 vị thần

  Jan là tháng mấy trong tiếng Anh, tháng Jan là tháng mấy? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Jan là tháng mấy? Trong tiếng Anh, Jan là viết tắt của từ January có nghĩa là tháng 1. Ví dụ: I always make New Year’s resolutions in January. (Tôi luôn đề ra những…

  Xem thêm

 • Bảng động từ bất quy tắc: 360 từ bất quy tắc thông dụng

  Mình xin tổng hợp lại bảng động từ bất quy tắc 360 từ thường gặp nhất. Bảng động từ bất quy tắc: STT Nguyên thể Quá khứ QK phân từ Nghĩa 1 abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại 2 arise arose arisen phát sinh 3 awake awoke awoken đánh thức, thức 4 backslide backslid…

  Xem thêm

 • Provide đi với giới từ gì: chỉ 3 giới từ mà bạn cần biết

  Provide đi với giới từ gì, provide + gì, provide có + Ving không? Provide with hay to hay for? Các cấu trúc provide sth to sb or for sb, provide sb with sth là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Provide đi với giới từ gì: for Ta có cấu…

  Xem thêm