Bored đi với giới từ gì: 3 giới từ mà bạn cần biết

Nội dung:

  [QC] Kéo xuống dưới để tiếp tục đọc bài viết nếu bạn không có nhu cầu tìm hiểu app học tiếng Anh này nhé!

  KHUYẾN MÃI 85% 1 NGÀY DUY NHẤT

  LUYỆN NÓI TRỰC TIẾP CÙNG AI

  Đã bao giờ bạn cảm thấy không tự tin khi nói tiếng Anh và lo lắng về phát âm của mình? Elsa Speak có thể giúp bạn vượt qua điều này! Sử dụng Trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa, phần mềm này sẽ giúp bạn cải thiện phát âm và khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn đáng kể. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ những người mới và tự tin khi trò chuyện bằng tiếng Anh!

  Đặc biệt, ngày 30/12, Elsa đang có chương trình giảm giá đặc biệt: Gói ELSA Pro chỉ còn 1tr595k (giảm đến 85% so với giá gốc 10.995k) trong khung giờ 10-12h và 20-22h ngày 12/12. Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn với giá ưu đãi!

  Bạn có bao giờ thắc mắc bored đi với giới từ gì không? Bored là một tính từ rất phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là chán, buồn tẻ.

  Nhưng bạn có biết rằng bored có thể đi với nhiều giới từ khác nhau để tạo ra những ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau không?

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bored đi với giới từ gì: 3 giới từ mà bạn cần biết là with/of, by.

  Bạn sẽ học được cách dùng các cấu trúc bored with/of sb/sth, bored with/of doing sthbored by something.

  Bạn cũng sẽ biết được sự khác biệt giữa boredget bored.

  Nào cùng bắt đầu nhé!

  Bored đi với giới từ gì: with/of

  Ta có các cấu trúc sau:

  bored with/of sb/sth: chán ngấy với ai/cái gì đó

  Bored with/of sb/sth là một cấu trúc rất thông dụng trong tiếng Anh, có nghĩa là chán ngấy hoặc không quan tâm đến ai hoặc cái gì.

  Bạn có thể dùng with hoặc of đều được, không có sự khác biệt nào về ý nghĩa.

  Bored đi với giới từ gì
  Bored đi với giới từ gì?

  Ví dụ:

  I’m bored with/of this book. It’s too long and boring.

  (Tôi chán quyển sách này. Nó quá dài và nhàm chán.)

  She’s bored with/of her job. She wants to do something more exciting.

  (Cô ấy chán công việc của mình. Cô ấy muốn làm điều gì đó thú vị hơn.)

  He’s bored with/of me. He never listens to what I say.

  (Anh ấy chán tôi rồi. Anh ấy không bao giờ nghe những gì tôi nói.)

  bored with/of doing sth: chán ngấy việc làm gì đó

  Bored with/of doing sth là một cấu trúc khác của bored, có nghĩa là chán ngấy hoặc không thích làm điều gì.

  Bạn cũng có thể dùng with hoặc of đều được, không có sự khác biệt nào về ý nghĩa.

  Ví dụ:

  I’m bored with/of watching TV. Let’s go out and do something fun.

  (Tôi chán xem TV. Đi ra ngoài và làm điều gì vui vẻ đi.)

  She’s bored with/of studying English. She thinks it’s too hard and boring.

  (Cô ấy chán học tiếng Anh. Cô ấy nghĩ nó quá khó và nhàm chán.)

  He’s bored with/of playing video games. He wants to try something new.

  (Anh ấy chán chơi video games. Anh ấy muốn thử điều gì mới mẻ.)

  Bored đi với giới từ gì: by

  Bored by sth có nghĩa là cảm thấy chán chường, không hứng thú với điều gì đó cụ thể.

  Ví dụ:

  I’m bored by the repetitive tasks at work.

  (Tôi cảm thấy chán chường với các công việc lặp đi lặp lại ở công ty.)

  She was bored by the lecture and started doodling in her notebook.

  (Cô ấy cảm thấy chán chường với bài giảng và bắt đầu vẽ linh tinh trong sổ tập.)

  He was bored by the movie, so he left halfway through.

  (Anh ấy cảm thấy chán với bộ phim nên anh ấy ra về giữa chừng.)

  They were bored by the long wait for the bus.

  (Họ thấy chán với việc đợi xe buýt lâu.)

  She’s often bored by small talk and prefers deeper conversations.

  (Cô ấy thường cảm thấy chán với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thích những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn.)

  Sự khác biệt giữa bored và get bored

  Bạn có thể thấy rằng boredget bored có sự khác biệt về cách dùng và ý nghĩa.

  Bored là một tính từ, chỉ trạng thái hiện tại của một người hoặc một vật, có nghĩa là chán, buồn tẻ.

  Get bored là một động từ, chỉ sự thay đổi từ trạng thái không chán sang trạng thái chán, có nghĩa là trở nên chán, bị chán.

  Ví dụ:

  • I’m bored. = Tôi đang chán.
  • I get bored. = Tôi trở nên chán.

  Bạn cũng có thể dùng get bored với các thì khác nhau để chỉ sự thay đổi trạng thái trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

  Ví dụ:

  • I got bored yesterday. = Hôm qua tôi trở nên thấy chán.
  • I’m getting bored now. = Bây giờ tôi đang trở nên thấy chán.

  Bài tập bored đi với giới từ gì

  Bài tập 1:

  Hãy chọn bored hoặc get bored để điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh.

  1. He always ____________ by math problems. He hates math.
  2. She is ____________ of her boyfriend. He is always lying to her.
  3. I ____________ of reading the same book over and over again.
  4. They ____________ when they have nothing to do.
  5. You will ____________ if you don’t try new things.
  6. She was ____________ with the movie. It was too slow and boring.
  7. He is ____________ of playing soccer. He wants to play basketball instead.
  8. They got ____________ by the lecture. It was too long and complicated.
  9. She is ____________ of cooking the same dishes every day.
  10. He gets ____________ easily. He needs a lot of stimulation.

  Đáp án bài tập 1:

  1. He always gets bored by math problems. He hates math.
  2. She is bored of her boyfriend. He is always lying to her.
  3. I get bored of reading the same book over and over again.
  4. They get bored when they have nothing to do.
  5. You will get bored if you don’t try new things.
  6. She was bored with the movie. It was too slow and boring.
  7. He is bored of playing soccer. He wants to play basketball instead.
  8. They got bored by the lecture. It was too long and complicated.
  9. She is bored of cooking the same dishes every day.
  10. He gets bored easily. He needs a lot of stimulation.

  Tổng kết bored đi với giới từ gì

  Tóm lại bored đi với 3 giới từ chủ yếu là with/ofby. Ngoài ra bored còn đi với một số giới từ khác nhưng không phổ biến.

  Trong đó bạn có thể sử dụng with hay of đều được mà không có sự khác nhau về ý nghĩa.

  Xem thêm: Interested đi với giới từ gì? 98% sử dụng giới từ này

  Như vậy là mình vừa đi qua bored đi với giới từ gì, get bored đi với giới từ gì.

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Bình luận

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *