Grammar

 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: 20 câu

  Làm thế nào để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động cho chính xác? Cùng mình tìm hiểu qua một số câu ví dụ chuyển đổi câu cđ sang bđ tiếng Anh nhé! Xem thêm: Trật tự tính từ trong Tiếng Anh: 1 bài thơ và 3 mẹo nhớ Bài tập về Passive […]

  Xem thêm

 • Câu điều kiện loại 2: Công thức, cách dùng, bài tập

  Câu điều kiện loại 2 dùng để làm gì? Dùng was hay were? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Xem thêm: Câu điều kiện loại 1: Công thức, bài tập Công thức câu điều kiện loại 2 Câu điều kiện loại 2, còn gọi là câu điều kiện giả định, được sử […]

  Xem thêm

 • Cấu trúc would rather: 5 dạng chính kèm ví dụ

  Cấu trúc would rather là một cấu trúc cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả sở thích hoặc lựa chọn cá nhân của một người. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc này cùng với những ví dụ cụ thể trong bài viết này nhé! Xem thêm: Trật […]

  Xem thêm

 • Trật tự tính từ trong Tiếng Anh: 1 bài thơ và 3 mẹo nhớ

  Làm sao để sắp xếp trật tự tính từ trong Tiếng Anh cho đúng? Có mẹo nào nhớ trật tự tính từ này hay không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Trật tự tính từ là một trong những vấn đề quan trọng khi học Tiếng Anh. Để giúp các bạn hiểu […]

  Xem thêm

 • Câu điều kiện loại 1: Công thức, bài tập 2023

  Cùng NEXT Speak tìm hiểu về công thức và một số bài tập câu điều kiện loại 1 trong bài viết sau nhé! Xem thêm: Câu điều kiện loại 2: Công thức, cách dùng, bài tập Công thức câu điều kiện loại 1 Cấu trúc: Mệnh đề IF Mệnh đề chính If + S + […]

  Xem thêm