Category: Grammar

 • Allow to V hay Ving: 1 dạng động từ + 3 cấu trúc

  Có phải bạn đang thắc mắc allow to V hay Ving, allow + verb gì, cấu trúc allow + sb + to V sử dụng như thế nào, not allowed + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Allow to V hay Ving? Trong tiếng Anh thì allow có nghĩa là “cho…

 • Promise to V hay Ving: Chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc promise to V hay Ving, promise + V gì thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Promise to V hay Ving? Promise là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là hứa, cam kết. Promise có thể dùng với nhiều cấu trúc khác…

 • Regret to V hay Ving: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc regret to V hay Ving, regret + V gì, regret not + Ving sử dụng như thế nào, sự giống nhau trong cấu trúc của regret, remember và forget là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Regret to V hay Ving là gì? Regret là…

 • Forget to V hay Ving: 2 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc forget to V hay Ving, don’t forget to V hay Ving, forget + V gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Forget to V hay Ving? Forget to V hay Ving là hai cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong tiếng Anh, có ý nghĩa và…

 • Would you mind + gì: Cấu trúc, cách dùng & 10 bài tập

  Có phải bạn đang thắc mắc cấu trúc would you mind + gì, would you mind if I + gì, cách trả lời như thế nào thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Would you mind + gì là gì? Would you mind + gì là một cấu trúc dùng để hỏi…

 • Stop to V hay Ving: 2 cách dùng stop to V / stop Ving

  Có phải bạn đang thắc mắc stop to V hay Ving, stop + V gì, cấu trúc stop sb from V-ing sử dụng như thế nào? Bạn có biết cách dùng stop to V và stop Ving trong tiếng Anh không? Đây là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bạn nên…

 • Need to V hay Ving: 2 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc need to V hay Ving, need + verb gì, cấu trúc need sử dụng như thế nào, sau need dùng gì, cấu trúc need to V và cấu trúc need Ving khác gì nhau. Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Need to V hay Ving? Need…

 • Hope to V hay Ving: Chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc hope to V hay Ving, hope + to V hay Ving, hope + gì, liệu có cấu trúc hope sb to V hay Ving hay không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Hope to V hay Ving? Hope là một động từ thường được dùng để diễn…

 • Sau because of là gì: Cấu trúc, cách dùng & 10 bài tập

  Bạn có biết sau because of là gì không? Nếu bạn chưa biết, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu nhé. Because of là một cụm từ được dùng để diễn tả nguyên nhân hay lý do của một sự việc hay hành động nào đó. Because of thường đi kèm với một danh…

 • Why don’t we + gì: Cấu trúc, cách dùng & 5 bài tập

  Có phải bạn đang thắc mắc why don’t we + gì? Động từ theo sau cấu trúc này ở dạng nào? Bạn có muốn nói tiếng Anh một cách tự nhiên và thân thiện hơn không? Bạn có muốn gợi ý cho ai đó làm điều gì đó mà không bị cứng nhắc hay ép…