As soon as là gì: Cấu trúc & cách dùng chi tiết 2024

Nội dung:

  [QC] Kéo xuống dưới để tiếp tục đọc bài viết nếu bạn không có nhu cầu tìm hiểu app học tiếng Anh này nhé!

  KHUYẾN MÃI 85% 1 NGÀY DUY NHẤT

  LUYỆN NÓI TRỰC TIẾP CÙNG AI

  Đã bao giờ bạn cảm thấy không tự tin khi nói tiếng Anh và lo lắng về phát âm của mình? Elsa Speak có thể giúp bạn vượt qua điều này! Sử dụng Trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa, phần mềm này sẽ giúp bạn cải thiện phát âm và khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn đáng kể. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ những người mới và tự tin khi trò chuyện bằng tiếng Anh!

  Đặc biệt, ngày 30/12, Elsa đang có chương trình giảm giá đặc biệt: Gói ELSA Pro chỉ còn 1tr595k (giảm đến 85% so với giá gốc 10.995k) trong khung giờ 10-12h và 20-22h ngày 12/12. Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn với giá ưu đãi!

  Có phải bạn đang thắc mắc as soon as là gì, cấu trúc as soon as ở đầu câu và trong câu đảo ngữ sử dụng như thế nào, as soon as là thì gì và bằng với từ gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

  As soon as là gì?

  As soon as là một liên từ (conjunction) được dùng để nối hai mệnh đề (clause) lại với nhau. As soon as có nghĩa là “ngay khi”, “vừa mới”, “chỉ khi”, “đến khi”, “đến lúc”.

  As soon as được dùng để chỉ một hành động xảy ra ngay sau một hành động khác hoặc một hành động xảy ra cùng lúc với một hành động khác.

  As soon as là gì
  As soon as là gì?

  Ví dụ:

  I’ll call you as soon as I get home.

  (Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về nhà.)

  He left as so on as he saw me.

  (Anh ấy đã đi ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi.)

  She started crying as soon as she heard the news.

  (Cô ấy đã bắt đầu khóc ngay khi cô ấy nghe tin.)

  We’ll go out as soon as it stops raining.

  (Chúng ta sẽ đi ra ngoài ngay khi trời tạnh mưa.)

  Cấu trúc as soon as

  Cấu trúc của as soon as khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần nối hai mệnh đề lại với nhau bằng liên từ as soon as.

  Mệnh đề có chứa as soon as có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề kia.

  Công thức:

  • Mệnh đề + as soon as + mệnh đề
  • As soon as + mệnh đề + mệnh đề

  Ví dụ:

  He will finish his homework as soon as he can.

  (Anh ấy sẽ hoàn thành bài tập về nhà ngay khi anh ấy có thể.)

  Cấu trúc as soon as
  As soon as là gì: Cấu trúc

  As soon as she saw him, she ran away.

  (Ngay khi cô ấy nhìn thấy anh ấy, cô ấy chạy đi.)

  Cấu trúc as soon as ở đầu câu

  Khi chúng ta dùng cấu trúc as soon as ở đầu câu, chúng ta phải lưu ý hai điểm sau:

  • Thứ nhất, chúng ta phải dùng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.
  • Thứ hai, chúng ta phải dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect) cho mệnh đề có chứa as soon as nếu hành động trong mệnh đề này xảy ra trước hành động trong mệnh đề kia.

  Ví dụ:

  As soon as I have finished this report, I will email it to you.

  (Ngay khi tôi hoàn thành báo cáo này, tôi sẽ gửi email cho bạn.)

  As soon as he has passed the exam, he will apply for a scholarship.

  (Ngay khi anh ấy vượt qua kỳ thi, anh ấy sẽ nộp đơn xin học bổng.)

  As soon as trong câu đảo ngữ

  Khi dùng as soon as trong câu đảo ngữ, chúng ta phải đảo vị trí của chủ ngữ (subject) và động từ (verb) trong mệnh đề có chứa as soon as.

  Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh hoặc diễn tả sự ngạc nhiên.

  Ví dụ:

  No sooner had he arrived than he had to leave again.

  (Anh ấy vừa thì đã phải đi rồi.)

  Hardly had she opened the door when she saw a mouse.

  (Vừa mới mở cửa, cô ấy đã nhìn thấy một con chuột.)

  Scarcely had they started the meeting when the fire alarm went off.

  (Họ vừa mới bắt đầu cuộc họp, chuông báo cháy đã reo lên.)

  As soon as là thì gì?

  As soon as là một liên từ (conjunction) có thể đi với nhiều thì khác nhau tùy vào ý nghĩa và ngữ cảnh của câu.

  Ví dụ:

  I will call you as soon as I arrive.

  (Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến.) -> Thì tương lai đơn (simple future)

  He was sleeping as soon as he got home.

  (Anh ấy đã ngủ ngay khi anh ấy về nhà.) -> Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous)

  She has been studying as soon as she woke up.

  (Cô ấy đã học ngay khi cô ấy thức dậy.) -> Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous)

  They had left as soon as they saw the police.

  (Họ đã đi ngay khi họ nhìn thấy cảnh sát.) -> Thì quá khứ hoàn thành (past perfect)

  As soon as possible là gì?

  As soon as possible là một cụm từ được viết tắt là ASAP. As soon as possible có nghĩa là “càng sớm càng tốt”, “ngay khi có thể”.

  As soon as possible được dùng để yêu cầu hoặc khuyến khích ai đó làm một việc gì đó một cách nhanh chóng.

  Ví dụ:

  Please reply to this email as soon as possible.

  (Vui lòng trả lời email này càng sớm càng tốt.)

  I need to see you as soon as possible. It’s urgent.

  (Tôi cần gặp bạn ngay khi có thể. Việc này rất khẩn cấp.)

  He is trying to finish his project as soon as possible.

  (Anh ấy đang cố gắng hoàn thành dự án của mình càng sớm càng tốt.)

  As soon as bằng với gì?

  As soon as có thể được thay thế bằng một số liên từ hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự như:

  • The moment / The minute / The second: Ngay khi, vừa mới
  • Immediately / Directly / Instantly: Ngay lập tức, tức thì
  • No sooner than / Hardly … when / Scarcely … when: Vừa mới … thì

  Ví dụ:

  I’ll call you the moment I arrive.

  (Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến.)

  He left immediately he saw me.

  (Anh ấy đã đi ngay lập tức khi anh ấy nhìn thấy tôi.)

  No sooner had he arrived than he had to leave again.

  (Anh ấy vừa đến thì đã phải đi rồi.)

  Bài tập as soon as là gì

  Bài tập 1:

  Nối 2 câu lại với nhau sử dụng cấu trúc as soon as.

  1. She finished her work. She went out immediately.
  2. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.
  3. He received the telegram. He started at once.
  4. The mother saw her son. She embraced him immediately.
  5. The bell rang. Presently the students ran out of the classroom.
  6. He finished his meal. He left the restaurant.
  7. The rain stopped. We went out.
  8. The movie ended. We left the theater.
  9. The sun rose. The birds began to sing.
  10. The teacher entered the classroom. The students stood up.

  Đáp án bài tập 1:

  1. As soon as she finished her work, she went out.
  2. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.
  3. As soon as he received the telegram, he started.
  4. As soon as the mother saw her son, she embraced him.
  5. As soon as the bell rang, the students ran out of the classroom.
  6. As soon as he finished his meal, he left the restaurant.
  7. As soon as the rain stopped, we went out.
  8. As soon as the movie ended, we left the theater.
  9. As soon as the sun rose, the birds began to sing.
  10. As soon as the teacher entered the classroom, the students stood up.

  Bài tập 2:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

  A. No sooner had he returned from his walk when he got down to writing the letter.
  B. Not until he returned from his walk did he get down to writing the letter.
  C. Only after he had returned from his walk did he get down to writing the letter.
  D. Hardly had he returned from his walk when he got down to writing the letter.

  Đáp án bài tập 2: D

  Tạm dịch: Anh ta ngồi xuống viết thư ngay sau khi đi bộ về.

  Lời giải:

  Ta có cấu trúc đảo ngữ với các cụm từ so sánh về thời gian:

  Hardly / Scarcely / Barely + had + S + P2 + when + S + Ved: ngay khi / vừa mới….thì….

  Cùng xét các đáp án:

  A. No sooner had he returned from his walk when he got down to writing the letter. -> nếu dùng no sooner phải có than đằng sau
  B. Not until he returned from his walk did he get down to writing the letter. -> Mãi cho đến khi đi bộ về, anh ấy mới viết thư -> sai nghĩa
  C. Only after he had returned from his walk did he get down to writing the letter. -> Chỉ sau khi đi bộ về, anh ấy mới viết thư -> sai nghĩa
  D. Hardly had he returned from his walk when he got down to writing the letter.

  Như vậy đáp án đúng là D.

  Tổng kết as soon as là gì

  Như vậy là mình vừa đi qua liên từ as soon as là gì, cấu trúc as soon as ở đầu câu và trong câu đảo ngữ sử dụng như thế nào, as soon as là thì gì và bằng với từ gì.

  Xem thêm: But for là gì: Cấu trúc, cách dùng & 10 bài tập

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Bình luận

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *