Avoid to V hay Ving: Chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

Nội dung:

  [QC] Kéo xuống dưới để tiếp tục đọc bài viết nếu bạn không có nhu cầu tìm hiểu app học tiếng Anh này nhé!

  KHUYẾN MÃI 85% 1 NGÀY DUY NHẤT

  LUYỆN NÓI TRỰC TIẾP CÙNG AI

  Đã bao giờ bạn cảm thấy không tự tin khi nói tiếng Anh và lo lắng về phát âm của mình? Elsa Speak có thể giúp bạn vượt qua điều này! Sử dụng Trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa, phần mềm này sẽ giúp bạn cải thiện phát âm và khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn đáng kể. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ những người mới và tự tin khi trò chuyện bằng tiếng Anh!

  Đặc biệt, ngày 30/12, Elsa đang có chương trình giảm giá đặc biệt: Gói ELSA Pro chỉ còn 1tr595k (giảm đến 85% so với giá gốc 10.995k) trong khung giờ 10-12h và 20-22h ngày 12/12. Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn với giá ưu đãi!

  Avoid to V hay Ving, avoid + verb gì, phân biệt cách dùng avoidprevent trong tiếng Anh như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

  Avoid to V hay Ving

  Avoid trong tiếng Anh có nghĩa là tránh xa ai đó hoặc một cái gì đó.

  Có một số bạn sử dụng cấu trúc avoid to V nhưng cấu trúc này là không chính xác. Sau động từ avoid chỉ có một dạng từ duy nhất là Ving mà thôi.

  Ta có cấu trúc sau:

  avoid doing sth: tránh làm việc gì đó

  Avoid to V hay Ving
  Avoid to V hay Ving?

  Ví dụ:

  She avoids eating junk food to stay healthy.

  (Cô ấy tránh ăn đồ ăn vặt để giữ gìn sức khỏe.)

  I avoid going to that restaurant because the service is always slow.

  (Tôi tránh đến nhà hàng đó vì dịch vụ luôn chậm trễ.)

  He avoids watching horror movies because they give him nightmares.

  (Anh ấy tránh xem phim kinh dị vì sợ mơ thấy ác mộng.)

  Xem thêm: Finish to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Ngoài việc theo sau bởi Ving thì avoid còn có thể theo sau bởi một danh từ (N) như là somebody, something.

  avoid sb / sth: tránh mặt ai hoặc tránh cái gì đó

  Phân biệt avoid và prevent

  Sự khác nhau giữa 2 từ này được thể hiện trong bảng sau:

  AvoidPrevent
  Ý nghĩaTránh xa ai đó hoặc một điều gì đóNgăn một điều gì đó xảy ra hoặc ngăn cản ai đó
  Cấu trúcavoid sb / sth
  avoid doing sth
  prevent sb / sth
  prevent sb from doing sth
  Thường mang tính cá nhânThường mang tính thực hiện hành động
  Phân biệt avoidprevent

  Bài tập avoid to V hay Ving

  Bài tập 1:

  Chọn câu trả lời đúng.

  The man wanted to avoid _________________ on security cameras.

  A. seeing
  B. to be seen
  C. to see
  D. being seen

  Đáp án bài tập 1: D

  Giải: Câu này ở thể bị động -> avoid + being + V3/ V-ed (tránh bị…)

  The man wanted to avoid being seen on security cameras.

  Tạm dịch: Người đàn ông muốn tránh bị nhìn thấy trên camera an ninh.

  Bài tập 2:

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself __________________.

  A. occupation

  B. occupied

  C. occupant

  D. occupational

  Đáp án bài tập 2: B

  Giải: Ta có cấu trúc sau:

  keep + sb + adj: giữ cho…

  Các đáp án:

  A. occupation (n): nghề nghiệp

  B. occupied (adj): bận rộn

  C. occupant (n): người sở hữu

  D. occupational (adj): (thuộc) chuyên môn

  Ở đây ta cần một tính từ nên chỉ có B và D. Nhưng xét thêm về nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp.

  In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself occupied.

  Tạm dịch: Để tránh sự buồn chán thì điều quan trọng nhất là phải luôn giữ cho mình luôn bận rộn.

  Xem thêm: In order to là gì: Cấu trúc, cách dùng & 10 bài tập

  Bài tập 3:

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau:

  In order to avoid ______________ unexpected problems on the road, car owners are advised ______________ out regular maintenance on their vehicles.

  A. to be having – carrying

  B. to have – to be carried

  C. having had – carry

  D. having – to carry.

  Đáp án bài tập 3: D

  Giải:

  Ở vị trí đầu tiên, ta có cấu trúc avoid + V-ing (tránh làm việc gì), ở vị trí thứ hai ta có cấu trúc be advised + to V (được khuyên nên làm gì).

  In order to avoid having unexpected problems on the road, car owners are advised to carry out regular maintenance on their vehicles.

  Tạm dịch: Để tránh sự cố bất ngờ trên đường đi, chủ xe nên bảo dưỡng phương tiện thường xuyên.

  Như vậy là mình vừa đi qua avoid to V hay Ving, avoid + verb gì, phân biệt cách dùng avoidprevent trong tiếng Anh như thế nào.

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Bình luận

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *